Datacolor SPS母液配制系统
日期:2016/2/27 13:45:17

      AutoLab SPS是自動配液系統,用於精確製備可再現的染液濃度。與手動滴液相比具有更高的滴液速度和滴液的效率,讓作業人員人更專心於其他專業技術工作。採用預先定義的配液過程和水溫控制,可保證溶液製備的一致性,本系統能夠反復製備濃度精確和穩定的染液。

 ·         熱水箱,15 公升的容量,可自動補充注入

·         可編程自動溫度控制,自動加熱水溫。

·         冷水箱,5 litre 的容量,可自動補充注入

·         冷熱水箱的防溢出管道

·         2個大的冷水滴液閥

·         1個大的熱水滴液閥

·         1 個小的冷水滴液閥

·         大的有門封閉式滴液區域

·         所有的滴液閥可輔助手動控制

·         精確的電子天平,讀數精度可達0.01g

·         分開的6個位置的攪拌器 可同時攪拌6瓶溶液